Remigratie

Kernwoorden bij de remigratie zijn relaties, huisvesting en werk

Doelgroep

SnT heeft deze vorm van dienstverlening ontwikkeld voor individuele cliënten en gezinnen die zelf aangeven terug te willen keren naar het land Ghostwriter macht eine Hausarbeit Ghostwriter Hausarbeit van herkomst. Het betreft kansrijke en minder kansrijke werkloze werkzoekende Caribische Nederlanders.

 

Instroomcriteria

De cliënten  die de opdrachtgever aanmeldt, dienen te voldoen aan de volgende instroomcriteria:

  • Uitkering betrekken uit de WWB;
  • Staat geregistreerd als werkloos werkzoekende bij het UWV;
  • Minimaal één jaar ingeschreven staan in de gemeente

 

Werkwijze

Het remigratietraject bestaat uit een aantal vastgelegde stappen:

1. Oriënterend gesprek (eventueel driegesprek met een casemanager of werkcoach van de gemeente)

2. Intake Nederland en antecedentenonderzoek op de Cariben

3. Opstellen situatieanalyse en stappenplan

4. Remigratiebegroting en remigratiefinanciering

5. Voorbereiding vertrek (Nederland)

6. Voorbereiding terugkeer (Caribisch gebied)

7. Sollicitatiebegeleiding, arbeidsbemiddeling en nazorg (Cariben)

 

De uitplaatsing naar een werkgever in een specifieke branche op een van de Caribische eilanden of inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt beschouwd als einddoel.