Over SNT

SnT is opgericht door mensen die geloven in “de rijkdom van het Caribisch gebied” en die willen bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van de verschillende eilandeconomieën waarbij de Caribische Nederlanders een centrale rol spelen. De grondleggers van SnT, gevoed door een netwerk van relaties en omgeven door professionele freelance medewerkers, willen met vereende krachten vorm geven aan werkgelegenheid initiatieven in de ruimste zin van het woord. Deze combinatie van ondernemingszin en betrokkenheid is de basis geweest voor het ontstaan van SnT.

Visie
Begeleiden van Caribische Nederlanders aan de onderkant van de samenleving. Begeleiding van A tot Z. Begeleiding houdt in dat mensen in achterstand situaties een betere positie krijgen in de samenleving. Hierbij gaat het om huisvesting, relaties, werk en financiën.