SnT is opgericht door mensen die geloven in “de rijkdom van het Caribisch gebied ''

De grondleggers van SnT, gevoed door een netwerk van relaties en omgeven door professionele freelance medewerkers.

SnT is opgericht door mensen die geloven in “de rijkdom van het Caribisch gebied ''

SnT is opgericht door mensen die geloven in “de rijkdom van het Caribisch gebied” en die willen bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van de verschillende eilandeconomieën waarbij de Caribische Nederlanders een centrale rol spelen. De grondleggers van SnT, gevoed door een netwerk van relaties en omgeven door professionele freelance medewerkers, willen met vereende krachten vorm geven aan werkgelegenheid initiatieven in de ruimste zin van het woord. Deze combinatie van ondernemingszin en betrokkenheid is de basis geweest voor het ontstaan van SnT.

SnT behartigd de begeleiding van Caribische Nederlanders aan de onderkant van de samenleving.

Visie
Begeleiden van Caribische Nederlanders aan de onderkant van de samenleving. Begeleiding van A tot Z. Begeleiding houdt in dat mensen in achterstand situaties een betere positie krijgen in de samenleving. Hierbij gaat het om huisvesting, relaties, werk en financiën.


Nederlandse samenleving kenmerkt zich door het hoge tempo, het is individualistisch en in hoge mate gedigitaliseerd. Kortom ingewikkeld. Veel Caribische Nederlanders die niet goed voorbereid een nieuwe toekomst willen, lopen vast in dit ingewikkelde systeem.

 

SnT behartigd de begeleiding van Caribische Nederlanders aan de onderkant van de samenleving. Begeleiding van A tot Z. Begeleiding houdt in dat mensen in achterstand situaties een betere positie krijgen in de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het om huisvesting, relaties, werk en financiën. Maar soms is ook de begeleiding gericht op terugkeren naar het land van herkomst.

Visie

Begeleiden van Caribische Nederlanders aan de onderkant van de samenleving. Begeleiding van A tot Z. Begeleiding houdt in dat mensen in achterstand situaties een betere positie krijgen in de samenleving. Hierbij gaat het om huisvesting, relaties, werk en financiën.


Nederlandse samenleving kenmerkt zich door het hoge tempo, het is individualistisch en in hoge mate gedigitaliseerd. Kortom ingewikkeld. Veel Caribische Nederlanders die niet goed voorbereid een nieuwe toekomst willen, lopen vast in dit ingewikkelde systeem.

René Durenkamp: Oprichter en directeur
Tel. Nederland *31 653683363. Tel. Curaçao * 599 9 5392718
Email. r.durenkamp@sosionatrbou.com

Vanaf mijn 20e jaar ben ik werkzaam in de begeleiding en coaching van mensen aan de onderkant van de samenleving. Heel specifiek daarbinnen de coaching van jongeren die dreigen uit te vallen. Ook de technische sector heeft mijn grote interesse. De combinatie van zorg en techniek heeft mij uiteindelijk binnen de Caribische samenleving gebracht. Het trainen en coachen van Caribische Nederlanders door gebruikmaking van diverse technische beroepen en deze mensen ook binnen deze sector te bemiddelen naar werk is altijd het einddoel. De oprichting van Sosio na Trabou in Nederland, maar ook in de Cariben in 2000, was dan ook een logisch gevolg. Mijn positieve instelling heeft mij altijd in de goeie richting gewezen. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” heeft bij veel opdrachtgevers geleid tot vertrouwen. Met mijn no-nonsens mentaliteit maak ik niet altijd vrienden, maar worden wel de doelen bereikt die ten goede komen van de mensen die in de zijlijn van onze samenleving staan.

Ons team staat voor u klaar

Giovanni Nepomuceno: Sinds 2 jaar met veel plezier, deeltijd, werkzaam in het team van Sosio na Trabou. “Vooral uit liefde voor ons land”.

Nu bijna 10 jaar in Nederland. Voor het andere deel werk ik bij WerkPro als begeleider op een van de projecten. Daarvoor heb ik op Curaçao gewerkt als begeleider in de GOG Jeugdgevangenis en 14 jaar als hulpverlener in de gesloten verslavingskliniek Brasamie. Veel Caribische Nederlanders lopen vast in Nederland.


Gebrek aan taalvaardigheid en geblokkeerd door schaamte spelen vaak een rol. Ik ken veel van deze mensen, ik wil ze ondersteunen vanwege de liefde voor mijn land.

Wij zijn ver van huis, wij missen “onze warmte”. Toch moeten wij proberen om beide culturen te leren begrijpen om de kracht van ons zelf te benutten. Altijd probeer ik over te brengen dat, positief denken, de kracht geeft om je te ontwikkelen. Hoe slecht het ook gaat. En ja natuurlijk, Curaçao is mooi, maar wij moeten leren om samen te werken en ophouden met klagen.

Evelyn Victoria-Martier: Reeds 20 jaar werk ik samen met René in diverse opdrachten.
Wij noemen ons de “Duo Penotti” van het bedrijf.

Vanaf mijn 19e vanuit Curaçao naar Nederland gekomen en gaan studeren in Den Haag. Na mijn opleiding juridische dienstverlening heb direct de opleiding jeugdzorg opgepakt. Dit is in de afgelopen jaren ook mijn specialisme geworden. Na een korte carrière als beleidsmedewerker bij het Curaçaohuis (Kas di korsou) in Den Haag ben ik gaan werken in de jeugdzorg met natuurlijk de doelgroep, Caribische Nederlanders. Mijn groot netwerk maakt het, dat ik snel kan schakelen en veelal op korte termijn oplossingen kan vinden voor mensen in achterstandsituaties. Als casusregiseur werk ik veel voor het Veiligheidshuis in Den Helder. Ik noem mij zelf een “doener” Mijn grote betrokkenheid in mijn werk maakt het dat ik altijd dagen te kort heb. Echter de vele successen die wij boeken maakt dat ik voldoende energie houd.


Margreet Dijkstra: Voor mij is werken vooral de zingeving en het plezier wat het mij geeft. Dit past bij Sosio na Trabou.

Na mijn studie SJD ben ik 22 jaar ambtenaar geweest bij verschillende Sociale Gemeentelijke Diensten. Bij evenveel verschillende afdelingen met vele taakdifferentiaties. Met deze schat aan ervaring ben ik mij in het Groningse gaan vestigen als zelfstandig ondernemer.
In het project ABC in samenwerking met de gemeente Groningen zet ik mijn veelzijdigheid en brede kennis in waar het werven, selecteren, planvorming, plaatsen en begeleiden van deelnemers betreft bij potentiële werkgevers. De werkgevers worden geworven wanneer duidelijk is welke past bij de wensen en mogelijkheden van een deelnemer. Naast arbeid gerelateerde zaken. (werknemersvaardigheden/veiligheid/ontwikkeling competenties) worden waar aan de orde de zaken op andere leefgebieden bewaakt en/of met de deelnemer opgepakt.
Naast de werkzaamheden bij SnT ben ik manager van een Groninger chansonnier en componist. Voor diverse projecten in de bouwsector begeleid ik langdurig werklozen en statushouders. Op kleine schaal ben ik actief in Gambia met projecten die het zelfstandig voorzien in levensonderhoud van een aantal Gambianen ten doel hebben.
Mijn werk moet gevarieerd zijn om scherp te blijven. Niet al mijn werkzaamheden worden betaald, maar is wel altijd verbonden met de liefde die ik erbij voel.

Cyntia Sahan: De kracht en energie om verder te komen in het leven moet steeds uit je zelf komen. Dit is ook het uitgangspunt in mijn werk als personal coach.

.Ik ben geboren in Ivoorkust en ben in 2004 naar Nederland gekomen. Van 2015, na mijn afstuderen aan de RuG, ben ik tot 2017 casemanager geweest bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland als arbeidsparticipatiecoach.
Nu deels werkzaam bij Sosio na Trabou kan ik mij beziggehouden met activering, integratie en participatie. Binnen soortgelijke projecten heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan. Verantwoordelijk zijn voor het werven van deelnemers, voeren van gesprekken, het ontsluiten van een netwerk van leerwerkplekken en de plaatsing van anderstaligen in zijn algemeenheid en specifiek vergunninghouders op zo’n plek heeft mijn grote liefde. Mijn eigen migrantenachtergrond is daarbij van toegevoegde waarde voor zowel Caribische Nederlanders als bewoners van een Azc. Als ik voor collega’s een kloof kan dichten, stimuleer ik het wederzijds begrip.
Naast mijn huidige parttimebaan bij het COA in Hoogeveen heb ik onlangs mijn eigen bedrijf, Mondo-Pro ( vrijvertaald, “op eigen kracht”) opgericht. Ik biedt interculturele hulpverlening, ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling, geeft training in omgaan met cultuurverschillen en taalbarrières en ben actief in informatievoorziening (wet- en regelgeving, rechten en plichten, gezondheid, onderwijs en arbeid). Ik doe dit tevens voor Sosio na Trabou.

Judieth van Dijk: Een rode draad in mijn leven is “het helpen van mensen”

In het dagelijks leven heb ik vele petten op: Getrouwde vrouw, moeder van twee kinderen en drie bonus kinderen, eigenares van een B&B, directeur van een project en organisatiebureau en medeoprichter van Triple D. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om toneel te spelen. Kruipen in de huid van een ander om zo de dag die geweest is aan je voorbij te laten gaan.

Vanuit de zorg, in het onderwijs beland, maar gedreven door zaken die op mijn pad zijn gekomen nu al weer 12 jaar werkzaam in binnen Sosio na Trabou. Een rode draad in mijn leven is het helpen van mensen, en ook het mensen naar de zin maken. Organiseren en creëren is mijn passie, werk dan ook graag nauwkeurig en punctueel.
Geboren en getogen in het Groningse waar ik de “Niet zeuren maar doen” mentaliteit heb meegekregen.

Binnen ons, pas opgerichte, re-integratiebedrijf Triple D hoop ik dat de mensen die bij ons in dienst komen dusdanig geholpen worden, dat zij weer geklommen zijn op hun eigen ontwikkelingsladder. En wij uiteindelijk voor hen niet meer nodig zijn

Serginho Stekkel: Ik zie altijd kansen om gezamenlijk met jongeren projecten uit te voeren.

Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, opgegroeid in Amsterdam Oost. In mijn jeugd heb ik veel jongeren meegemaakt die stuk zijn gegaan in hun jonge leven. Voor een groot deel vanwege gebrek aan begeleiding van huis uit. Ik vind dat het voor iedereen belangrijk is om iemand om je heen te hebben die je kan begeleiden, om je te leren kansen te zien en deze ook te grijpen.
In Amsterdam werk ik veel samen met Sosio na Trabou. Projecten vanaf de straat, interventies en mensen stimuleren om andere vormen van dagbesteding te vinden die aansluit bij hun beleving.
Werken in een platvorm van jonge ondernemers die op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische afkomst in verschillende buurten. Heeft mijn passie. Door hun persoonlijk, hun prestaties op eigen gebied van bijv. kickboksen, voetbal, rap, streetdance, mode, film en theater én hun eigen ervaringen met de straatcultuur, trekken wij jongeren over de streep om actief mee te doen.

Bekijk onze succesverhalen

These slides will be slide-able on the live version of your page!

Werken als timmerman

Op 18 november 2010 is SnT vanuit Nederland op bezoek geweest bij Juny. Na een huisbezoek en kennismaking met de familie hebben wij een rondleiding gekregen op de bouw, waar Juny met zijn vader en oom een speciaal dak maken voor een huis.
Ms. Nameless
Add Your Stars

Een eigen zaak

Shadira is na 14 jaar in Nederland terug naar haar geboorteland. Op 60 jarige leeftijd houdt zij het voor gezien in het koude gure Nederland. Haar botten zijn stijf en spieren stram. Voor SnT een uitzonderlijk traject.
Ms. Nameless
Add Your Stars

DJ Chici Mega FM

Chici werd door de gemeente Tilburg in november 2009 aangemeld voor een terugkeer traject. Hij was nog maar 1 ½ jaar in Nederland.
Ms. Nameless
Add Your Stars