(Groeps) interventie

 

De

The companies that offer CPM Homework Help are not the same as those who provide Professional Homework Help. In order to become a Certified Professional Homework Help Provider, then you have to get a specific set of credentials. It’s a misconception that all Certified Professional Homework Help Companies only offer you Professional Homework Help. Some companies provide regardless of the student is, what subject the student would like to operate on, or perhaps just how much the pupil needs to understand all sorts of all sizes of assignments and homework help. A Few of the companies Offering these Kinds of homework essay helper help are New Homework Help, Homework Classroom, Homework Advisor, Homework Guru, Homework Lite, Homework Aid, Homework Mage, and Ineedhomeworkhelp.com.

werkwijze van SnT is outreachend. Wij onderscheiden ons door 7 dagen per week 24 uur bereikbaar te zijn en bieden begeleiding van A tot Z. Van een Sociaal/maatschappelijk isolement tot en met betaalde arbeid. De eerste contacten leggen wij veelal op straat, met een deskundig medewerker van Caribische – of Afrikaanse afkomst, eventueel volgt ondersteuning met een medewerker met Nederlandse afkomst. Deze, door ons betitelde “Duo Penottie”, is een methode om vanuit beide culturen de waarden en normen te benadrukken. Vanuit die positie wordt getracht de gedragscodes binnen de Nederlandse cultuur over te brengen en te structureren.

 

We realiseren dit door:

 • het in kaart brengen van de problematiek onder bewoners met een Caribische/Afrikaanse achtergrond.
 • contacten leggen met de doelgroep op straat, in de wijk
 • begeleiden, coachen en bemiddelen, gericht op het wegwerken van belemmeringen
 • Verwijzen naar organisaties binnen de keten van hulpverlening, zorg en welzijn
 • motiveren van groepen, ofwel individuen om te gaan leren of werken

 

Wij richten ons met ons team specifiek  op de overlast gevende doelgroepen die in grote mate kampt met verslavingsproblematiek. Het betreft mensen met een Caribische en Afrikaanse afkomst, inclusief de Surinaamse. Het betreft jongeren als ook ouderen, die in meer of mindere mate overlast veroorzaken op en rond een specifieke wijk of stadsdeel. De methode van SnT blijkt inmiddels in meerdere steden aan te slaan. Steeds weer blijkt dat deze methode een unieke aanvulling is op de bestaande keten van zorg.

 

Gebruikmaking van bestaande infrastructuur, de zogenaamde ketensamenwerking is voor ons van groot belang om de doelstellingen te bereiken. Een multidisciplinair projectteam is voorwaarde voor SnT om productief te kunnen werken. Het is van belang om snel te kunnen schakelen, tot actie kunnen overgaan om de gewenste resultaten te bereiken. Onze werktijden zijn in alle gevallen aangepast op de momenten dat vormen van overlast kunnen worden verwacht. Dit betekend ook tot middernacht als de problematiek daarom vraagt.

 

Uit onze ervaring met soortgelijke projecten kan niet worden verwacht dat de problematiek in een korte periode is opgelost en zeker niet geborgd.

 

De doelstelling kan als volgt worden omschreven:

 • Beheersen en terugbrengen van de overlast in een specifieke wijk of stadsdeel
 • Contacten leggen met overlast gevende personen van Caribische- en Afrikaanse afkomst.
 • Hulpvragen in kaart brengen en zo mogelijk een passend aanbod voorleggen
 • Dit aanbod moet op korte termijn realistisch en meetbaar zijn
 • Activering door participatie. Verwijzing waar mogelijk
 • Bemiddeling naar werk