Historie

Historie SNT

SnT is na de eeuwwisseling in het jaar 2000 opgericht door mensen die geloven in “de rijkdom van het Caribisch gebied” en die willen bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van de verschillende eilandeconomieën waarbij de Caribische Nederlanders een centrale rol spelen.

De grondleggers van SnT, gevoed door een netwerk van relaties en omgeven door professionele freelance medewerkers, geven met vereende krachten vorm aan zorg, welzijn en werkgelegenheid initiatieven in de ruimste zin van het woord. Deze combinatie van ondernemingszin en betrokkenheid is de basis geweest voor het ontstaan van SnT.

Vanwege de vele verzoeken van Caribische Nederlanders en overheidsinstanties heeft SnT zich de afgelopen jaren door ontwikkeld als zorg- en coachingsbureau waar begeleiding wordt geboden op alle leefgebieden. Maatwerktrajecten, voortvloeiend uit onze out-reachende methodiek, waarbij coaching op relaties en het bieden van huisvesting centraal staan, sluit naadloos aan op onze bemiddeling naar werk.