Gezinszorg

 

SnT begeleid zeer zware casussen, gezinnen met een multi-problem kwalificatie.

Wij begeleiden en ondersteunen Caribische gezinnen waar andere organisaties onvoldoende resultaat hebben bereikt.

 

“Zware begeleiding”. Casussen kenmerken zich door:

  • Problemen op meerdere leefgebieden
  • Een PGA status.
  • Veelvuldig in aanraking met politie en justitie en reclassering.
  • Veel overlast
  • Laaggeletterd en laag leer en begrijp vermogen.
  • Zeer wantrouwend
  • PGB niet te organiseren
  • Gezinnen meet meerdere jonge kinderen in problematische leefomstandigheden.

 

Onze doelen zijn: eerst in contact komen. Het gezin stabiliseren. Analyse van de problematiek, Huisvesting. Uit de overlast, Gezamenlijk werken aan oplossing, om uiteindelijk te komen tot een  aanbod van dagbesteding en/of participatie. Binnen deze interventie staat het welzijn van het kind centraal. Zorg voor de kinderen zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen.