Gezinszorg

 

SnT begeleid zeer zware casussen, gezinnen met een multi-problem kwalificatie.

Wij begeleiden en ondersteunen Caribische gezinnen waar andere organisaties onvoldoende resultaat hebben bereikt.

 

“Zware begeleiding”. Casussen kenmerken zich door:

 • Problemen op meerdere leefgebieden
 • Een PGA status.
 • Veelvuldig in aanraking met politie en justitie en reclassering.
 • Veel overlast
 • Laaggeletterd en laag leer en begrijp vermogen.
 • Zeer wantrouwend
 • PGB niet

  Is your child’s homework help computer program dangerous? Can it be a smart investment of your children’s future? This is. If you are using a homework help tool which employs a CPM method of grading your child’s homework the answer is yes and you use a CPM grading application then you’re putting your kids in danger. It could put you in danger 19, Should you use the internet to grade your child’s homework then. There are some great apps out there but you want to pick the ideal program for your child’s write essay for me homework and your homework needs.

  te organiseren

 • Gezinnen meet meerdere jonge kinderen in problematische leefomstandigheden.

 

Onze doelen zijn: eerst in contact komen. Het gezin stabiliseren. Analyse van de problematiek, Huisvesting. Uit de overlast, Gezamenlijk werken aan oplossing, om uiteindelijk te komen tot een  aanbod van dagbesteding en/of participatie. Binnen deze interventie staat het welzijn van het kind centraal. Zorg voor de kinderen zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen.