Arbeidsbemiddeling

 

SnT onderhoudt nauwe relaties met werkgevers. Hun behoefte wordt vertaald in een compact werkend-leren traject welke uitmond in een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden. Door middel van goed management, professionele

Obtaining a college degreeso it is possible to find an job is a means objective. Your English doesn’t have to be ideal, but great enough so it does not have to be to be polished. Finding another pair of eyes on your writing, even merely a review, can allow you to locate issues. You could also bring your subject of interest. Keep in mind it’s possible to check out a few of the illustrations and tools that will aid you in writing a README that is excellent. As custom writing a consequence of it nothing between us varies in fact. Take stock of your own skills before you start to search for work. Bear in mind that you will need to do what works for you!

training.

 

Werk vinden is niet het grootste probleem. Werk houden vergt veelal een intensieve coaching. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan een duurzame match tussen werkgevers en werknemers.

 

Vanuit onze eigen re-integratiebedrijf, “Triple D”, krijgen mensen een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Deze werkrelatie kan met nog 2 x 6 maanden worden verlengd. De werknemer behoud gedurende zijn overeenkomst de intensieve begeleiding op verschillende leefgebieden. Op deze manier blijft een maximale stabiliteit gegarandeerd. Door het grote netwerk aan werkgevers in combinatie met de expertise op het gebied van werkloosheidsproblematiek onderscheiden wij ons van soortgelijke bedrijven.

 

“SnT streeft er naar om de Caribische- en Afrikaanse Nederlanders meer te laten profiteren van de arbeidsmarkt”.