Arbeidsbemiddeling

 

SnT onderhoudt nauwe relaties met werkgevers. Hun behoefte wordt vertaald in een compact werkend-leren traject welke uitmond in een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden. Door middel van goed management, professionele training.

 

Werk vinden is niet het grootste probleem. Werk houden vergt veelal een intensieve coaching. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan een duurzame match tussen werkgevers en werknemers.

 

Vanuit onze eigen re-integratiebedrijf, “Triple D”, krijgen mensen een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Deze werkrelatie kan met nog 2 x 6 maanden worden verlengd. De werknemer behoud gedurende zijn overeenkomst de intensieve begeleiding op verschillende leefgebieden. Op deze manier blijft een maximale stabiliteit gegarandeerd. Door het grote netwerk aan werkgevers in combinatie met de expertise op het gebied van werkloosheidsproblematiek onderscheiden wij ons van soortgelijke bedrijven.

 

“SnT streeft er naar om de Caribische- en Afrikaanse Nederlanders meer te laten profiteren van de arbeidsmarkt”.